Țara Galilor (engleză Wales, galeză Cymru, pronunțat camri) este una dintre cele patru țări care alcătuiesc Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Deși în limba română, locuitorii acestei țări sunt numiți galezi, numele folosit pentru țară este Țara Galilor, făcând o involuntară și nefericită trimitere la gali, strămoșii francezilor. Această bizarerie terminologică vine din faptul că românii au preluat denumirea acestei țării din limba franceză, unde i se spune Pays des Galles, galles devenind la români același gali prin care traduce și termenul gaulois, cu referire la înaintașii francezilor. De menționat că acei strămoși ai francezilor erau numiți în latină galli.

Ca alternativă pentru galez, mai demult se folosea în limba română și termenul de velș (plural velși), termen foarte rar întrebuințat astăzi. Limbii galeze i se spunea velșă.

Probabil autoritatea care ar trebui să se pronunțe asupra acestei confuzii terminologice și să tranșeze problema este Academia Română care, din păcate, se ocupă cu invenții terminologice inutile (artificialul „rom” pentru tradiționalul țigan). Până la o eventuală revenire a Academiei Române la lucruri serioase, putem doar sugera ca țara în discuție să fie numită Țara Galezilor.

Galezii din Tara Galilor

Vă stăm la dispoziție cu servicii de traducere autorizată pentru toate tipurile de documente personale și de studii, necesare în Țara Galilor sau în România.