Timp de secole, conceptul de forță majoră a fost o parte fundamentală a sistemelor juridice din întreaga lume. De la Roma antică până în timpurile moderne, această clauză a cunoscut o evoluție remarcabilă, adaptându-se la nevoile schimbătoare ale societății și la complexitatea comerțului internațional. Concepută inițial pentru a proteja părțile contractuale de evenimente neprevăzute, cum ar fi dezastrele naturale sau actele de război, clauza de forță majoră s-a extins de atunci pentru a acoperi o gamă largă de circumstanțe, inclusiv pandemiile, grevele și tulburările politice. Astăzi, această clauză este mai importantă ca niciodată, deoarece firmele se confruntă cu provocările fără precedent reprezentate de boli (de exemplu, COVID-19) și de alte crize globale (războiul din Ucraina, etc.).

Forța majoră este o clauză comună în contractele comerciale din întreaga lume. În principiu, clauza de forță majoră exonerează o parte contractantă (nu mai este responsabilă din punct de vedere contractual) dacă aceasta nu își mai poate îndeplini obligațiile contractuale din cauza unui eveniment neprevăzut pe care nu îl poate prevedea, controla și depăși. Partea afectată de un asemenea eveniment (clauza oferă o listă neexclusivă de exemple) trebuie să anunțe pe cealaltă parte contractantă într-un număr de zile de la producerea evenimentului. În completare, unele clauze includ obligația părții afectate de a dovedi forța majoră printr-un certificat obținut de la Camera de Comerț și de a lua toate măsurile rezonabile pentru limitarea consecințelor.

În timp ce ideea clauzei de forță majoră este cunoscută celor ce lucrează cu contracte comerciale, mai puțin cunoscută este originea expresiei Forță Majoră. Aici trebuie să menționăm existența în dreptul englez a expresiei Act of God (acțiune a lui Dumnezeu) care diferă ușor de conceptul de forță majoră în sensul că Acts of God sunt numai evenimente naturale (cutremur, inundație...) care nu pot fi atribuite omului. De asemenea, merită remarcat faptul că, în timp ce în Dreptul românesc se face o distincție între forța majoră și cazul fortuit, cele două expresii sunt sinonime în practica internațională și identificate și traduse drept „forță majoră”. De altfel, există și în România propuneri de unificare a celor două definiții (nu foarte distincte).

Prima utilizare cunoscută a clauzei de forță majoră datează din perioada romană. În acele vremuri, clauza era inclusă în contractele de împrumut și proteja creditorul în cazul în care împrumutatul nu putea să restituie suma împrumutată din cauza unui eveniment imprevizibil, cum ar fi un cutremur sau o inundație. Clauza de forță majoră a fost, de asemenea, utilizată de către proprietarii de nave maritime care nu erau responsabili pentru pierderea sau deteriorarea mărfurilor transportate în cazul unor evenimente precum furtuni sau atacuri de pirați. Deși conceptul de intervenție externă exoneratoare de obligații există din antichitate, expresia Force Majeure, folosită ca atare (în franceză) în numeroase contracte comerciale de limbă engleză, provine din vremea Revoluției franceze din 1789, fiind introdusă în Codul Napoleonian.

De unde provine expresia Forta Majora

Revoluția Franceză a fost, pe lângă anti-aristocratică, și anti-creștină. În timpul Revoluției și în anii imediat următori au fost uciși mii de creștini și preoți, sub acuzația că ar susține „vechiul regim” (din cauza respectului pentru tradiție și ordine). În acest context, noii lideri au decretat că nu există Dumnezeu și au interzis toate sărbătorile creștine. Ca să păstreze o alură de spiritualitate, au inventat conceptul de Forță Majoră (Forță Superioară) – ceva impersonal care se află deasupra noastră și care poate influența lucrurile de pe pământ.

Forța Majoră pe post de „divinitate” revoluționară a fost introdusă în contractele comerciale, ca nouă denumire pentru clauza prin care părțile erau exonerate dacă acea „forță” le împiedica să își exercite obligațiile. Cu timpul, „spiritualitatea” Revoluției Franceze a ajuns la coșul de gunoi al istoriei, însă denumirea clauzei în sine a rămas.

Vă stăm la dispoziție cu servicii de traducere autorizată pentru toate tipurile de contracte și alte tipuri de documente.